🌺לאחינו היקרים המתנדבים בעם להאיר לילדים 

חשבון מתימן יבוא מס. 302864 בנק מסד סניף 515.

 

פרטים והודעות בטל. 054-2254768

ב"ה נשלח קבלה מוכרת במס הכנסה סעיף 46.

יתברכו התורמים הנדיבים מאירים ומזהירים.

לתרומה באשראי