איגרת חיזוק ללוחמים התימנים

מאת ראש ישיבת חברון

הגאון הרב דוד כהן שליט"א

לכבוד ההורים היקרים והתלמידים היקרים בתלמוד תורה מבשר טוב בעיר הקודש ירושלים אשר ממשיך את המסורת המפוארת של יהדות תימן בארצנו הקדושה.

צר היה לי לשמוע על כל ההפרעות והטרדות שהיו לתלמוד תורה בתקופה האחרונה ואין זה אלא מעשה שטן אשר רואה בהצלחת הת''ת ומבקש כל הדרכים להשטין ולקלקל ואין זה אלא מחמת מעלת התלמוד תורה שככל שמעלתו חשובה יותר כך מתגרה גם כן כח הסיטרא אחרא.

אבל בוודאי בעזרת השם יתברך יתגבר כוח הקדושה ולא יהיה כוח ביד אף אחד להשטין ולקלקל. והתלמוד-תורה ימצא את מקומו בעזרת השם במהרה ויעלה ויצליח להעמיד דורות של תלמידי חכמים יראי שמיים כמסורת יהדות תימן.

ועלינו להתחזק בביטחון בהקב''ה שיוציא את התלמוד תורה במהרה מאפילה לאורה להגדיל תורה ולהאדירה.

הכוח למען תינוקות של בית רבן

דוד כהן

 

ויחי יעקב בארץ מצרים. פרשת זו סתומה. התורה מחולקת לפרשיות עם רווח בין פרשה לפרשה. כך לימד ה' את משה, עם רווח והפסקה בין הפרשיות כדי שיוכל להתבונן ולהבין את הפרשה.

בתורה מתחילה פרשת ויחי בלי רווח. הפרשה סתומה. כלומר אין מנוחה והפסקה כדי להתבונן ולהבין. הכל סתום חשוך ולא ברור. אם כן מדוע התורה כותבת, ויחי יעקב. כלומר חי חיים טובים כמו שאמרו חז"ל שאלו הימים הכי יפים שהיו ליעקב. חיים בכבוד כאביו של המלך, עם כל הילדים ויוסף וכולם בשלום ובשלווה. איך אפשר שהכל סתום וזה נקרא ויחי. קראנו ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח. יוסף נער בן 17 נמכר על ידי אחיו לעבד במצרים. אסון כבד וסכנה גדולה להישאר בצדקותו. מצרים המקום הכי גרוע בעולם, שיא הטומאה. דווקא שם השם נמצא עם יוסף ולא עם האחים כי יוסף בצרה ובסכנה לכן השם

נמצא איתו. חודש טבת אין חגים רק תענית. חודש חשוך. ימים קצרים גשם ובוץ, אך נקרא טבת, לשון טוב. שמעתי סיפור אמתי על יהודי יקר ממשפחת מנת. בצעירותו גר עם משפחתו בהולנד. לפני השואה, הגרמנים רצו לקחת אותם למחנות בטענה שהם צריכים אותם לעזור במלחמה. אבל השכנים שלהם אמרו להם אל תלכו הם רוצים להרוג אתכם. הם התכוונו ללכת אך השכנים נפלו לרגליהם והתחננו אל תלכו יהרגו את כולכם. המשפחה הסכימה להתחבא. עם אריכות הימים אמרו להם השכנים, הגרמנים עומדים לגלות אתכם, תברחו. הם ברחו והתחבאו ושוב ברחו ממקום למקום במרתפים ביערות. הסבא של המשפחה נדד כך שנתיים ממחבוא אחד לשני. יום אחד לא היה לו איפה להתחבא והיה משוטט ברחוב בחוסר אונים. לפתע ראה חיילים גרמנים מתקרבים מקצה הרחוב. נכנס לרחוב צדדי ודפק על הדלת הראשונה שראה. פתחה לו אישה צעירה. אמר לה אני יהודי האם את מוכנה להציל אותי חיילים גרמנים באים. שאלה אותו כמה זמן אתה כבר בורח, אמר לה שנתיים. אמרה לו בוא תיכנס. החביאה אותו וכך ניצל. כאשר נגמרה המלחמה חזר להולנד להגיד תודה לאנשים שהצילו אותו. הגיע לאותה אישה ושאל אותה, מדוע היית מוכנה להחביא אותי לסכן את החיים שלך. ענתה לו, הייתי אז כלה צעירה וכאשר אמרת לי שאתה כבר שנתיים בורח, היה ברור לי שאלוהים אתך. אמרתי לך להיכנס כי רציתי שאלוהים יהיה איתי בבית. בחסד השם התלמוד תורה מבשר טוב לילדי תימן, קיים למעלה מ- 23 שנה. אנחנו מטלטלים ממקום למקום, לאחרונה זרקו אותנו ואת הציוד לרחוב וקיוו לאבדנו. ורק ה' עמד לנו. אנחנו ללא תקציבים בלי עשירי עולם שעוזרים ובלי מבנה לתלמוד תורה גם וועד התימנים נלחם בנו במקום לעזור. עשר מסעות נסעה שכינה וכנגדן עשר גלויות גלתה סנהדרין. עד היום הת"ת נדד ביותר מעשר מקומות וזה מלבד תחילת חודש אלול האחרון שלא היה מקום והילדים נשארו בבית ואח"כ היו מפוזרים בארבע מקומות. וכיום לומדים 5 כיתות בדירת מגורים תוך מסירות הנפש של ההורים והילדים והצוות. אין תלמוד תורה בתקופה שלנו שעבר כל כך הרבה טלטולים וצער. עם כל זאת אנחנו שורדים וקיימים ולומדים ושמחים, וזאת עדות כי האלוהים אתנו. רבי חייא אמר אני עשיתי שלא תשתכח תורה מישראל. לקח חמישה ילדים, את האחד לימד בראשית השני שמות וכו' והם לימדו את הבאים אחריהם. תלמוד תורה של חמישה ילדים אבל במסירות נפש רק זה עושה שלא תשתכח תורה מישראל. זכינו השם סועד אותנו ומקיים אותנו ובכל צרתם לו צר. מוקדם לבשר אך יש תקווה והרבה אור בקצה המנהרה רק צריך סבלנות. לישועתך קיוויתי ה'. אנו מקווים שיושיע אותנו ובכך גם תהיה ישועה לה'. בקרוב מסתיים השיפוץ במבנה החדש ברחוב יחזקאל ובעזרת השם ישמש את הת"ת. יבואו עוד תלמידים ונזכה לראות פירות טובים, דור צעיר עם אמונה וביטחון שהרגישו את קרבת א-להים לי טוב בדוחק ובנדודים, עם אהבת תורה אהבת הבריות ולהיות גדולים בישראל.

אשרינו שזכינו. הרב יורם גריידי אתר המוסדות: www.my1.co.il