מלחמת המכבים התימנים באלו הימים

חגי העבר אינם רק סיבה למסיבה. חז"ל תיקנו לנו ימים טובים כי המלחמות לא נגמרות רק הגיבורים מתחלפים. במיוחד ימי החנוכה במלחמה נגד היוונים שאמנם גורשו מארצנו אך רעיונות הכפירה ואורח החיים היווני החיצוני והשטחי נכנס לבתינו עם השכלולים והמכשירים .והמדע והאמנות והתחרות הגוררים התפעלות ושאר צרות המרחיקות את היהודי מאלוהיו..

בכל מלחמה יש שטח שלנו ויש שטח אויב, אך במלחמה הנוכחית המערכה בלב היהודי בתוך המשפחה באוירה ואף ובתוך הישיבה. .

קטע מדברי הרה"ג ציון חוברה שליט"א אשר נשא את דבריו במסיבת חנוכה של הת"ת התימני מבשר טוב, צולם באולם אפיריון חנוכה תשס"ח...