זעקת ילדי תימן תשע"ז

הת"ת התימני "מבשר טוב" התנהל במבנה ברחוב יחזקאל בירושלים.

לפני כ-5 שנים פנו אלינו הנהלת "למען אחי" בבקשת עזרה.

היה להם מבנה ציבורי גדול אך לא היו מספיק תלמידים וחששו שיקחו להם את המבנה.

הגענו להסכם איתם שאנחנו נצטרף אליהם. אנו נשתמש בחלק נפרד מהמבנה ובתמורה הם ירשמו את הילדים אצלם ויקבלו את הכסף ממשרד החינוך.

קבלנו מבנה סגור ונפרד עם כניסה נפרדת. שיפצנו את המבנה בנינו כיתות

ומשרד והתקננו מזגנים, וכך למדו הילדים במשך 5 שנים. התקיימו שיעורי מיזוג לפי הצורך.

למרות ההפרדה היו מלחמות וזריקת אבנים למתחם שלנו ע"י הילדים השכנים אבל הצלחנו ללמוד ולשרוד.

בחודש ניסן זימן אותנו מנהל הת"ת הרב רזניק ואמר לנו אתם אתנו שנה הבאה אל תלכו למקום אחר.

לקראת סוף השנה באו אלינו למען אחי במרמה ואמרו לנו שהם רוצים לשפץ לנו את המבנה.

בט' באב הילדים יצאו לחופש בתקווה לחזור למבנה משופץ.

הביאו פועלים ערבים שהרסו קירות ורצפה ותקרה וגם כל מה שבנינו.

שבוע לפני תחילת הלימודים גילו לנו, שהם עומדים להכניס במקומנו מכינה.

אמרו לנו, תשכחו מהמקום שהייתם. נסדר לכם כיתות יחד עם הילדים שלנו. ללא תיחום ללא כניסה נפרדת וללא משרד.

אנחנו כמובן לא הסכמנו להתערב עם הילדים שלהם כי זה נזק ודאי לילדים ופתח למלחמות עדתיות ומשיכת פאות וכד'.

משסירבנו, הכריזו מלחמה במטרה לפרק את הת"ת ולקחת את הילדים אליהם.

הגיעו בריונים למתחם נעלו אותו ולא נותנים לנו להיכנס. לקחו את הציוד של הת"ת כולל מחשבים מדפסות ושאר ציוד יקר ערך והניחו מחוץ

למתחם.

להשלים את החטיפה ולקיים את, הרצחת וגם ירשת, הם התקשרו להורים להודיע להם שהת"ת התימני נסגר ושיעבירו את הילדים אליהם.

ההורים ענו להם אנחנו נלמד באוהלים ולא נעבור ת"ת, תתנו לנו מיליון דולר לא נעבור וכד'

כיום א' אלול הילדים מחכים בבית ואין להם מקום ללמוד. המבנה בחורבנו

הם מחכים עד שנתייאש.

היום פגשתי ילד של הת"ת שאל אותי בתמימות, האם ביום ראשון יגמר השיפוץ? אמר שהוא רוצה כבר לחזור ללמוד בת"ת.

לא ידעתי מה לענות לו...

אני פונה אליכם, לתת תשובה לבקשת הילד ולעוד 45 הילדים שמחכים עם התיקים בתקווה להתחיל את שנת הלימודים ברגל ימין.

כותב בכאב יורם גריידי

--

מוסדות מתימן יבוא להנחלת מורשת תימן. הישיבה ות"ת מבשר טוב רח' דוד 24 ירושלים ת.ד. 41028 טל. 02-5812531 נייד 050-4148077 פקס 0774448207.

אתר המוסדות: www.my1.co.il