לימוד שירת תימן בישיבת מתימן יבוא לבחורים מבני עדת תימן. מארי יוסף עוזרי בשיר אני אשאל בניגון תימני


לימוד שירת תימן בישיבת מתימן יבוא לבחורים מבני עדת תימן. מארי יוסף עוזרי בשיר אני אשאל בניגון תימני.

מתקבלים בחורים ללימודים בתנאי פנימיה. לפרטים 054-2254768

אתר הישיבה מתימן יבוא http://www.miteiman.com/

תרומה לנזקקים תימנים: https://my.fundme.org.il/he/campaign/truma4poor

תרומת ללימוד הילדים התימנים: https://my.israelgives.org//he/campaign/mazgan

תרום ללימוד הילדים http://bit.ly/yaldey_teman

לאתר מתימן יבוא my1.co.il