מתימן יבוא

נלחמים להנחיל את התורה לדור הצעיר

אח יקר

יהדות תימן בגלות הקשה והארוכה למעלה מאלפיים שנה במסירות נפש שמרה על המורשת העתיקה ועל רוח היהדות הטהורה.
עלינו לארצינו בשירה ובשמחה, להקים את המדינה. אך בכאב לב ראינו באובדן התורה, איך אוצרות תימן היקרים, הולכים ונעלמים.
אין טעם בבכיות צריך לשקם ההריסות.

תלמוד תורה מבשר טוב הוקם במטרה להחיות את המורשת הנפלאה ולהצילה מאבדון הסופי.
הילדים הנפלאים זרע קדושים שמחים לקיים את השליחות הגורלית לעם היהודי, ללכת בדרך אבותינו הקדושים נ"ע.
אל תוותר על חלקך בהחייאת מורשת
תימן העתיקה והמפוארת.
שלח את תרומתך לעזור לילדים
להמשיך את דרך אבותינו הקדושים.

זכינו לעלות לארצנו לחונן את עפר הארץ, עבדים משלו בנו פורק אין מידם. אך עדת תימן לא מוותרת ותורה מחזרת על אכסניא של ורבבות בני תימן חוזרים את התורה ומבקשים ללכת בדרכי אבות.
תימני חי - שער לבן תימן הרוצה להמשיך את דרך אבותינו בתורה וביראה ובעבודת ה'.

אין כמו התימנים בעולם, חבל על כל מה שנעלם

Treat Others as You’d Like to Be Treated

Christmas Donations

Fighting Inequality

Volunteer Opportunities

Helping Others

Clothing Drives

Want to learn how you can support our valuable causes?

Contact Us
LUXURY SPA

Use catchy, fun text to tell people what you offer.

למעלה מאלפיים שנות גלות מרה שמרנו על יהדותנו

מאב לבן מרב לתלמיד בטהרה ובקדושה

יהודי בלי תורה, כמו גוף בלי נשמה

CONTACT US

מבשר טוב 02-5812531

מתימן יבוא בנק מסד סניף 515 מס. חשבון 302864

Community Service

Your details were sent successfully!