דור העתיד

מורשת תימן בסכנת הכחדה

אין כמו התימנים בעולם, חבל על כל מה שנעלם

מתימן יבוא

נלחמים להנחיל את התורה לדור הצעיר

זכינו לעלות לארצנו לחונן את עפר הארץ עבדים משלו בנו פורק אין מידם, אך עדת תימן לא מוותרת ותורה מחזרת על אכסניא שלה

 אשרינו, שאנו רואים את רבבות בני תימן חוזרים אל התורה ומבקשים ללכת בדרכי אבות

2כותל_edited.jpg
1/1

שמחת התימנים שירה ותופים

בועז גדקא מרקיד בחתונה

קבלת עול מלכות שמים

תפילת הילדים מעומק הלב

עולם שהולך ונעלם

קריאת תהלים עם הגב. צוברי

למעלה מאלפיים שנות גלות מרה שמרנו על יהדותנו

מאב לבן מרב לתלמיד בטהרה ובקדושה

יהודי בלי תורה, כמו גוף בלי נשמה

Marble Surface

CONTACT US

מבשר טוב 02-5812531

מתימן יבוא בנק מסד סניף 515 מס. חשבון 302864

Community Service

Your details were sent successfully!